Klagemuligheder

Vi bestræber os på at gøre alt så godt som muligt, men ting kan gå galt.

Hvis du har noget at klage over i forbindelse med køb af kurser eller andet i vores aftenskole, så henvend dig til os hurtigst muligt med din klage, så vi forhåbentlig kan finde en løsning. Kontakt i den forbindelse gerne et af vores bestyrelsesmedlemmer.

Hvis du ikke synes, vi behandler din klage tilfredsstillende, kan du indgive en klage til:
Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby.
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr 

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse: info@vendepunkt.com.

Persondatapolitik
Se vores ajourførte persondatapolitik her.