Økonomisk grundlag

Foreningen DOF Vendepunkt eksisterer primært igennem pengegaver.

Vi modtager donationer fra fonde, igennem arv, kulturgaver og tilskud fra Aarhus Kommune.

Herudover skaber vi entré indtægter igennem skolens oplysende aktiviteter: Foredrag, debatarrangementer, kurser, seminarer & workshops.

Tak til tidligere gavegivere

Speciel tak til tidligere Gavegivere:
Aarhus Kommune
Slots- & Kulturstyrelsen under Kulturministeriet
Salling Fonden